W celu umożliwenia logowania oraz dla zachowania najwyższej jakości prezentacji treści na stronie wykorzystywane są pliki "cookies". Zmiany zasad korzystania z plików mozna dokonać w ustawieniach przeglądarki.

dr Aleksandra Sewerynik.
Radca prawny, dyrygent chóralny.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dyrygentury Chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
W 2019 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną „Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego”.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii specjalizującej się w ochronie praw autorskich oraz w ramach własnej kancelarii, gdzie doradzała w sprawach z zakresu prawa autorskiego.

Obecnie stale współpracuje z kancelarią Hasik, Rheims i Partnerzy.

Jej doświadczenie obejmuje doradztwo z zakresu prawa autorskiego oraz prawa do wizerunku.

Przygotowuje dla klientów modele prawne szeroko rozumianych produkcji kreatywnych. Zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz konstruowaniem i negocjowaniem umów dotyczących sfery działalności twórczej, artystycznej oraz producenckiej.

Zna praktykę działania organizacji zbiorowego zarządzania oraz ma doświadczenie w kontaktach z tymi podmiotami.

Jest jedynym w Polsce ekspertem przygotowującym integralne, muzyczno-prawne, analizy porównawcze utworów muzycznych w kontekście plagiatu.

Jej klientami są artyści, twórcy, aktorzy, muzycy, menedżerowie artystów, agencje reklamowe, banki muzyki, firmy producenckie oraz agencje artystyczne.

Od 2008 roku wykłada prawo autorskie na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie.  Jest prelegentką na konferencjach poświęconych prawu autorskiemu. Prowadzi wykłady i szkolenia w całej Polsce.

Jest autorką książki „Prawo autorskie w muzyce”, współautorką i redaktorem naukowym książki „Prawo autorskie w instytucjach kultury„, autorką bloga prawniczego (prawomuzyki.pl) oraz licznych publikacji z zakresu prawa autorskiego („Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, „Kwartalnik Urzędu Patentowego”, „Rzeczpospolita”).

Od października 2013 r. regularnie publikuje felietony w „Rzeczpospolitej” oraz w serwisie prawo.rp.pl, za które otrzymała dwa razy z rzędu, w 2015  i 2016 r., nagrodę w III i IV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, organizowanego przez Urząd Patentowy RP.

Jest biegłym sądowym z zakresu muzyki, w szczególności plagiatu muzycznego i prawa autorskiego, przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Publikacje  i wystąpienia

Porady prawne Skonsultuj umowę
Zapisz się na szkolenie
icona Trwa nabór na szkolenia z prawa autorskiego.
Zapisz się!