Nowa książka

Pod koniec maja ukazał się praktyczny poradnik dla instytucji kultury, napisany przez eksplertów prawa autorskiego. Napisałam jeden rozdział, kilka haseł ze słowniczka, przygotowałam większość wzorów umów i podjęłam się redakcji naukowej oraz koordynacji całego projektu

Dla kogo jest książka? 

Książka dedykowana jest instytucjom kultury, takim jak domy kultury, teatry, muzea, biblioteki, filharmonie, teatry, szkoły artystyczne, artystyczne szkolnictwo wyższe, galerie sztuki, kluby muzyczne oraz klubokawiarnie. Jednak właściwie praktyczne wskazówki znajdą w niej wszyscy, którzy korzystają z dóbr chronionych prawami autorskimi i pokrewnymi.

Co jest w książce?

Książka podzielona jest na trzy części.

W pierwszej znajdą Państwo słowniczek, w którym w jasny i przejrzysty sposób wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia prawa autorskiego, takie jak: utwór, artystyczne wykonanie, prawo cytatu, plagiat, pola eksploatacji, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa licencyjna, przeniesienie praw itp.

Druga część obejmuje rozdziały poświęcone konkretnym obszarom działalności instytucji kultury:

 • przygotowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych, w tym informacje na temat legalnych źródeł zdjęć, grafik, muzyki, teksów i innych materiałów,
 • organizacji wydarzeń takich jak: koncerty, wystawy, spektakle teatralne, wykłady, prezentacje, festiwale, imprezy taneczne, bankiety i projekcje filmów,
 • organizacji zajęć i warsztatów,
 • prowadzeniu zespołów artystycznych,
 • prawnoautorskich aspektów przygotowania i sprzedaży towarów własnych instytucji kultury,
 • prawnoautorskich aspektów pozyskiwania zbiorów oraz
 • organizacji konkursów.

W poszczególnych rozdziałach można znaleźć odniesienia do haseł ze słowniczka oraz propozycję wzoru umowy, która powinna być zawarta w danej sytuacji, znajdującego się w trzeciej części książki.

Trzecia część stanowi zbiór wzorów umów, przydatnych w działalności instytucji kultury:

 • wzór umowy o dzieło na stworzenie utworu z przeniesieniem autorskich praw majątkowych,
 • wzór umowy „zlecenia” na poprowadzenie zajęć, wykładu lub działalność w zawodowym zespole lub artystyczne wykonanie utworu,
 • wzór umowy o mieszanym charakterze na stworzenie utworu i prowadzenie zajęć (wykładu, prób, koncertu) lub zagranie koncertu, przedstawienia z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i pokrewnych,
 • wzór umowy o pracę z rozszerzeniem zakresu ustawowego przeniesienia majątkowych praw autorskich lub pokrewnych,
 • wzór umowy przeniesienia praw do utworu,
 • wzór umowy licencyjnej na korzystanie z utworu,
 • wzór umowy przeniesienia praw do artystycznych wykonań,
 • wzór umowy licencyjnej na korzystanie z artystycznych wykonań,
 • wzór umowy przeniesienia praw do fonogramu (wideogramu),
 • wzór umowy licencyjnej na korzystanie z fonogramu (wideogramu),
 • wzór regulaminu dla członków zespołu amatorskiego lub uczestników zajęć lub warsztatów,
 • wzór umowy na rozpowszechnianie wizerunku,
 • wzór regulaminu konkursu.

Gdzie można zamówić książkę?

Książkę można kupić tutaj

 

Porady prawne Skonsultuj umowę
Zapisz się na szkolenie
icona Trwa nabór na szkolenia z prawa autorskiego.
Zapisz się!