Prof. zw. Ryszard Zimak, Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Niniejszym pragnę zarekomendować Panią mgr Aleksandrę Sewerynik jako cenioną specjalistkę w zakresie prawa autorskiego. Pani mgr Aleksandra Sewerynik obok studiów na Wydziale Prawa UW w roku 2008 ukończyła studia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (…)  Dyplom jednolitych studiów magisterskich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalności dyrygentura chóralna uzyskała (…) z wynikiem celującym (A+25 pkt.). Obok wysoko ocenionego występu artystycznego obroniła (z wynikiem celującym ( A+ 25 pkt.) pisemną pracę magisterską pt. Dyrygent jako podmiot prawa autorskiego na tle rozważań nad istotą wykonania. Jako artysta muzyk i prawnik zarazem, po zakończeniu studiów Pani mgr Aleksandra Sewerynik została zaproszona do współpracy z Uczelnią jako wykładowca zagadnień związanych z prawem autorskim, odznaczając się rozległą wiedzą i wysokimi kompetencjami.

Porady prawne Skonsultuj umowę
Zapisz się na szkolenie
icona Trwa nabór na szkolenia z prawa autorskiego.
Zapisz się!